Exness (SC) Ltd

Mga Kasunduan at Tuntunin

Mga Pamamaraan at Patakaran

Exness B.V.

Mga Kasunduan at Tuntunin

Mga Pamamaraan at Patakaran

Exness (VG) Ltd

Mga Kasunduan at Tuntunin

Mga Pamamaraan at Patakaran

Mahahalagang Dokumento

Anunsyo

Manatiling napapanahon sa pinakabagong mga pag-unlad at mahahalagang paunawa tungkol sa aming mga legal na dokumento at operasyon ng negosyo. Ang seksyong ito ay naglalaman ng mga napapanahong update at mahalagang impormasyon na maaaring makaapekto sa iyong mga transaksyon at obligasyong kontraktwal sa amin. Mula sa mga pag-update sa mga kasunduan ng kliyente hanggang sa mga anunsyo ng bagong mga tuntunin, lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa mga pagbabago at pagpapatupad ay ipo-post dito upang panatilihin kang may alam at handa.